Bagair Gawah Ke Nikah ! Allah Ko Gawah Man Kar Nikah Karna ! chup kar Nikah ! nikah ki sharait ! گواہ کےبغیرنکاح کرنا

 Allah Ko Gawah Man Kar Nikah Karna

Bagair Gawah Ke Nikah ! Allah Ko Gawah Man Kar Nikah Karna ! chup kar Nikah ! nikah ki sharait ! گواہ کےبغیرنکاح کرنا

Spread the love

Leave a Comment

%d bloggers like this: