Halat E Haiz main bv Ke Pastan Main Nafas ko Ragar sakta hon ! haiz o nifas ke masail ! حائضہ عورت کے پستان میں رگڑ سکتے

 Halat E Haiz main bv Ke Pastan Main Nafas ko Ragar sakta honHalat E Haiz main bv Ke Pastan Main Nafas ko Ragar sakta hon ! haiz o nifas ke masail ! حائضہ  عورت کے پستان میں رگڑ سکتے
Halat E Haiz main bv Ke Pastan Main Nafas ko Ragar sakta hon ! haiz o nifas ke masail ! حائضہ  عورت کے پستان میں رگڑ سکتے


Spread the love

Leave a Comment

%d bloggers like this: