Kya Ladka Aur Ladki Apna Nikah parh Sakte Hai ! qawali suna jaiz hai ya i Ya Ali Madad Kehna Jaiz Ha ! لڑکالڑکی خودنکاح کرسکتے

 Kya Ladka Aur Ladki Apna Nikah parh Sakte Ha

Kya Ladka Aur Ladki Apna Nikah parh Sakte Hai ! qawali suna jaiz hai ya i Ya Ali Madad Kehna Jaiz Ha ! لڑکالڑکی خودنکاح کرسکتے


I Covered these points in the video


Kya Ladka Aur Ladki Apna Nikah parh Sakte Ha


Spread the love

Leave a Comment

%d bloggers like this: